De SBVB realiseert en exploiteert glasvezelnetwerken in de buitengebieden, waar nu geen of onvoldoende breedbandige internetverbindingen beschikbaar zijn. Wij werken in het belang van de mensen en bedrijven die aangesloten worden op ons netwerk. Digitale bereikbaarheid is onze doelstelling en we hebben geen winstoogmerk. Wij proberen het beleid van overheden en de inspanningen van burgers op digitale bereikbaarheid te versterken.


Onze uitgangspunten:

  • Glasvezelinfrastructuur tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruikers
  • Open toegang voor alle service providers die van het netwerk gebruik willen maken
  • Optimale concurrentie in de levering van diensten tussen deze service providers
  • Exploitatieresultaten vloeien terug in de netwerken